The Smoking Tire – One Take: 1988 Porsche 944 Turbo S