The Smoking Tire – One Take: 1982 Porsche 930 Turbo Slant Nose